Početak

FbP humanitarci su udruga koja je započinje sa radom 02.09.2010.g., sa ciljem da pomaže socijalno potrebitim građanima našega grada i šire, te da svojim djelovanjem širi i podiže empatiju među građanima, te ukazuje na dobrobit volontiranja.

Humanitarno djelovanje kreće kao građanska inicijativa, pod imenom Facebook Puljani humanitarci (članovi su svu komunikaciju odvijali putem društvene mreže Facebook, kao najjeftinija varijanta komunikacije, te od tuda takvo ime), sa idejom da se skupi par prijatelja/poznanika i doniranjem prehrambenih namirnica i higijenskih artikala, te na taj način pomogne obitelji/pojedincu koji su iz opravdanih razloga potrebiti. To su obitelji čiji su članovi (jedan ili više) oboljeli od teških bolesti; invalidi; nezaposleni; umirovljenici; obitelji sa više malodobne djece, tj. djece predškolskog i školskog uzrasta.

Razvoj

Ideju pomaganja putem društvene mreže Facebook, osnivač građanske inicijative g. Damir Bošnjak prenosi na ostatak države, te se tako u kratkom roku ta ideja nakon Pule širi na još 7 gradova: Rovinj, Zagreb, Varaždin, Vukovar, Osijek, Split i Dubrovnik.

Budući da se pokazalo da je puno više ljudi u potrebi nego što se na početku pretpostavljalo, da bi bilo sve u skladu sa zakonom, 21. veljače 2012. g. osnivač incijative Damir Bošnjak, te njegovi najbliži suradnici odlučuju registrirati udrugu koja će se baviti humanitarnim radom, te promoviranjem volonterstva u neprofitnim organizacijama. Udruga, pod nazivom Probudi se (nije bilo moguće registrirati ime facebook), nastavlja sa istim načinom rada, te svaku akciju ili donaciju uredno prijavljuje nadležnim uredima i ministarstvima Republike Hrvatske.

Poveljom Humanitarne mreže Grada Pule koja se potpisala 12. lipnja 2014. godine između Grada Pule, Gradskog društva Crvenog križa, Udruge „Probudi se“ (Facebook Puljani humanitarci) i Udruge „Sv. Vinka Pulskog“ podržalo se samoorganiziranje i dobrovoljno djelovanje humanitarnih udruga civilnog društva unutar mreže.

Humanitarna mreža

Humanitarna mreža Grada Pule osnovana je s ciljem poboljšanja kvalitete života, posebno najranjivijih i najpotrebitijih osoba ili skupina ljudi putem međusobne suradnje svih sudionika mreže uz poštivanje načela partnerstva, ravnopravnosti i pluralizma. Svrha osnivanja ove mreže bila je aktivno poticati mjere i aktivnosti koje se provode i koje će se provoditi u cilju podmirivanja osnovnih životnih potreba i pomoći u poboljšanju kvalitete života, zdravlja, smještaja te druge vrste pomoći humanitarne naravi, potrebitim građanima Grada Pule.

Osnovna aktivnost mreže je koordinacija svih dionika mreže u svrhu međusobne suradnje i razmjene informacija o raspoloživim resursima koje će kvalitetnije rasporediti građanima za koje imaju spoznaju da im je humanitarna pomoć potrebna.

2015. godine, zakon o udrugama se mijenja, te sve registrirane udruge na području Republike Hrvatske moraju uskladiti statut sa zakonom do 30.09.2015 godine, što udruga Probudi se i radi, te na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), 28.09.2015. predaje zahtjev za upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske.

Sve izmjene su u skladu sa novim zakonom, te udruga uza sve neophodne izmjene mijenja i ime udruge, tj. vraća staro ime, ovaj put kao Fb Puljani Humanitarci, budući da je pod tim imenom prepoznatljivija kao udruga, te sam rad udruge je poznatiji pod tim imenom. Ured državne uprave u Istarskoj županiji ovjerava statut udruge kao statut koji je u skladu sa zakonom 22.04.2016.g.

Udruga je od dana osnutka do 30.09.2016. pomogla pojedincima, obiteljima, dječjim domovima, domovima za starije i nemoćne, Sigurnoj kući, Prihvatilištu za beskućnike u Puli, pomogla poplavljenim područjima Slavonije sa donacijama, bilo materijalnim, bilo financijskim u vrijednosti od 319 831, 31 kn, cca 11 tona hrane i higijenskih potrepština. Ovi podaci su isključivo za Fb Puljane humanitarce, udruge koje su osnovane u ostalim gradovima vode same svoju evidenciju humanitarne pomoći, i ti podaci su dostupni isključivo kod njih.

Kako možete pomoći?

sudjelujte u radu naše udruge ili nam pomozite donacijama

Donacije u naravi

Donacije u naravi

Donirajte namirnice, higijenske potrepštine, lijekove, medicinska pomagala i druge artikle potrebne za svakodnevni život

novac

Novčane uplate

Uplatite novčane donacije - novac će nam pomoći u kupnji hrane i potrepština, te financijskoj pomoći pojedincima i obiteljima

Volonteri

Volonterstvo

Volontirajte u radu udruge - prijavite se za dežurstva u prostorijama udruge, preuzimanje donacija i dr. aktivnostima